O spolku


Spolek Koncertní sál pro Karlovy Vary je dobrovolným, neziskovým svazkem občanů z řad příznivců a hudebníků Karlovarského symfonického orchestru, hostujících sólistů a dalších osobností kulturní a podnikatelské sféry. Hlavním cílem je aktivní podpora vzniku koncertního sálu symfonických parametrů. Základní návrh, s kterým spolek Koncertní sál pro Karlovy Vary přichází, je výstavba nové budovy, případně rekonstrukce vhodné stávající budovy, pro vybudovaní koncertního sálu k provozování symfonické hudby.

Proč Karlovy Vary potřebují
koncertní sál?


  • Karlovy Vary, jakožto jedno z nejvýznamnějších lázeňských měst Evropy, nemají vyhovující sál, v němž by mohl účinkovat symfonický orchestr.

  • Sály, ve kterých KSO vystupuje, nevyhovují především akusticky, ale ani prostorově a provozně (koncerty jsou narušovány chodem hotelů).

  • Posluchači jsou ochuzeni o velká díla, ve městě chybí koncertní sál, kde by mohly být realizovány skladby pro velký orchestr a sbor.

  • Neustálé stěhování orchestru do různých sálů stojí nemalé finanční prostředky, zároveň škodí hudebním nástrojům.

  • Podmínky pro posluchače a umělce jsou absolutně nevyhovující - chybí šatny, klimatizace, odpovídající osvětlení a důstojné zázemí pro posluchače i účinkující.

  • Zahraniční lázeňští hosté jsou zvyklí na koncertní síně evropského standardu.

Podporují nás

"Karlovarský symfonický orchestr, se kterým pravidelně spolupracuji již téměř 50 let, patří k nejstarším tělesům na světě.

Celé ty roky, kdy jsem měl možnost jeho činnost sledovat, pracoval v provizoriích a někdy opravdu v nedůstojných podmínkách. Proto vítám iniciativu na vybudování koncertního sálu ve slavném lázeňském městě, aby toto vynikající těleso dostalo konečně úctu, kterou si zaslouží."

Václav Hudeček


"Hudební těleso významu Karlovarského symfonického orchestru potřebuje nejen reprezentativní koncertní sál s vynikající akustikou, ale i sídelní budovu s cvičebnami, kde se mohou jeho členové pravidelně zdokonalovat ve své práci. I kvalita orchestru bude stoupat pod náročnějším repertoárem, možným pouze ve větších prostorách.

Karlovy Vary jsou metropole světového významu. A třeba zrovna jiné lázeňské město Baden-Baden v Německu dostalo úchvatný koncertní sál přestavěný z nádražní budovy. Ale tak dokonale, že se tam hned zabydlela největší konkurence Salzburských festivalů, Velikonoční festival Baden-Baden. Okamžitě dostalo město status internacionálního kulturního významu a na festival se sjíždí každý rok desetitisíce lidí. Ale i mimo festival je tento koncertní sál vyhledáván. Protože je architektonicky a akusticky vynikající a jak umělci, tak posluchači jej rádi využívají.

Polohou jsou Karlovy Vary tak dobře situovány, že by se též mohly stát nejenom lázeňským, ale i kulturním světovým centrem podobného významu."

Dagmar Pecková


"Myšlenku vzniku nového koncertního sálu v Karlových Varech plně podporuji."

Vladimír Válek - dirigent


"Návštěvy Karlových Varů jsou pro mne pokaždé výjimečným zážitkem a na spolupráci s KSO a jeho šéfdirigentem Janem Kučerou se vždy nesmírně těším. KSO je výborný orchestr, který už dávno není jen kolonádním lázeňským tělesem a který by si zasloužil domovské zázemí koncertního sálu.

Velmi bych přála jak orchestru, tak jeho publiku a městu, aby se dočkali realizace takového projektu, který by navázal na slavné kulturní tradice Karlových Varů a stal se další ozdobou města a novým silným magnetem pro hudebníky, posluchače o hosty z celého světa."

Michaelo Fukačová - violoncellistka, držitelka řady světových ocenění


"Vize nového kulturního stánku v podobě koncertní symfonické síně je pro město Karlovy Vary a Karlovarský kraj šancí na výrazné zviditelnění na kulturní mapě Evropy. Je evidentní, že takový projekt by přinesl městu obrovský kulturně-společenský pozitivní impuls.

Karlovarský symfonický orchestr jakožto plně profesionální těleso přináší karlovarské veřejnosti desítky kvalitních koncertů ročně, zkouší a koncertuje ovšem v podmínkách amatérských až nedůstojných.

Publikum by si nepochybně zasloužilo luxusní hudební zážitky se skvělými sólisty či zařazení repertoáru se sborovou složkou, k tomu je však nezbytně nutný prostorný a kvalitní akustikou vybavený sál. Proto upřímně doufám, že obrovský potenciál, který Karlovy Vary mohou nabídnout, ale který je bohužel zatím poněkud skrytý a opomíjený, bude zúročen a vrátí tak město tam, kam patří - mezi elitní kulturní destinace."

Jan Kučera - šéfdirigent Karlovarského symfonického orchestru

Petice za výstavbu koncertního sálu

Podpořte výstavbu koncertního sálu podpisem petice

Prostřednictvím této petice usilujeme o zlepšení podmínek především pro posluchače koncertů, lázeňské hosty, výkonné umělce a členy Karlovarského symfonického orchestru. Věříme, že tyto požadavky budou důsledně projednávány a brány v potaz především představiteli Magistrátu města Karlovy Vary, Karlovarského kraje, Ministerstva kultury a dalšími subjekty, aby se Karlovy Vary mohly zařadit mezi významná kulturní centra, kam dozajista patří.

>> Přejít na elektronickou verzi petice ZDE >>

Neváhejte nás kontaktovat

Přívítáme jakoukoli formu podpory z Vaší strany

Martin Ondráček

Tel: +420 731 415 922

Email: martin.ondracek@post.cz

Václav Kubík

Tel: +420 777 352 382

Email: vasek.kubik@gmail.com